lørdag 20. september 2008

Ørret i 4 kilos klassen
Frank Hansen fra settefisk anleggene ved Hunderfossen
Topp tur til Hunderfossen for å se på klekkeriet og fisketrappene. Flott info om anlegget ble gitt av Frank Hansen. Vi var 40 pers fra ØRTK og Gjøvik ff.