lørdag 22. desember 2012

Hurdalsjøen 22.12

Tok en tur for å sjekke isforholdene  i dag. Varierende tykkelse fra ca. 3 til 15 cm. Noe snøskavler som det er overvann under og det er her isen er tynnest. Dette er ved Haugnes, i vika der vi bruker å ha treffet vårt. Hadde tak i en bra fisk på ca. 6 meters dyp.

Ingen kommentarer: